Aanpak

Voor de goede belangenbehartiging zet 1848 Strategie zich in op het gebied van: anticiperen, identificeren, beïnvloeden en bouwen.

Anticiperen

Anticiperen en managen van beleidsveranderingen in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Op basis van de te behartigen belangen analyseren we de beschikbare informatie om een beeld te krijgen van de kansen en risico’s van huidig en nog te vormen beleid.

Identificeren

Identificeren van mogelijkheden voor uw organisatie en de strategische partners. Naast een gedegen analyse van het ‘issue’ voor handen worden mogelijke partners geïdentificeerd om samen sterk te staan.

Beïnvloeden

Beïnvloeden van stakeholders door strategische insteek van standpunten. Op het juiste moment de juiste informatie delen met beslissers en andere stakeholders.

Bouwen

Bouwen van een effectief, duurzaam en relevant netwerk voor uw belangen. Belangenbehartiging gaat niet over één nacht ijs, het is een continu en dynamisch proces.