Over 1848

1848 Strategie

1848 Strategie zet zich in voor organisaties om door middel van inzicht en effectieve lobby in Den Haag en Brussel het beleid voor u te laten werken. Op basis van onze continue monitor van Den Haag en Brussel zijn we direct op de hoogte van nieuwe voornemens van het kabinet en perfect in staat om hier op een vroegtijdig moment op in te spelen. Rekening houdend met de belangen van verschillende betrokkenen zorgen we samen met organisaties voor een goede positionering en effectieve en efficiënte inzet om deze over het voetlicht te brengen.

Beste professional voor elke uitdaging

1848 Strategie onderhoudt een breed netwerk van professionals om op elke gebied de beste ondersteuning te kunnen bieden. Van belangenbehartiging en lobby lokaal, regionaal en nationaal tot strategische communicatie en woordvoering. Op basis van het voorliggende probleem werken we niet alleen een passende strategie qua inzet uit, maar regelen we ook de beste professional om samen met u de voorliggende uitdaging op te pakken.

Grondwet van Thorbecke 1848

De naam 1848 verwijst naar de Grondwet van Thorbecke uit 1848. Deze staat bekend als belangrijke mijlpaal in de democratisering van Nederland en de basis voor de huidige constitutionele monarchie en parlementaire democratie. Eén van de grootste veranderingen die de Grondwet tot gevolg had was de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid, het rechtstreeks kiezen van de Tweede Kamer, gemeenteraden en Provinciale Staten en het verkrijgen van het recht van amendement voor Tweede Kamerleden.

De Grondwet was het begin voor meer vrijheden en inspraak voor de Nederlandse bevolking. 1848 Strategie houdt zich vandaag de dag nog steeds bezig met het recht wat toen in de Grondwet is vastgelegd, inspraak op het beleid door de bevolking. De parlementaire democratie is in de bijna twee eeuwen sinds de Grondwet tot verdere volwassenheid gekomen, maar de kern blijft hetzelfde.