Dossiers

1848 zet zich op een breed vlak in om het beleid voor organisaties te laten werken zodat nieuwe ontwikkelingen en innovaties volledig benut kunnen worden.

Sociaal

Sociaal Hulpmiddelenbeleid
Taakherschikking in de zorg
Transitievergoeding
Werkgeverslasten
Betaaltermijnen
Preventie

Internationaal

Conflictmineralen
Civiel-militaire samenwerking
Fragiele staten
Veiligheid en rechtsorde
Hulp en handelsagenda
Straffeloosheid

Economisch

Accijnzen
Franchising

Onderwijs

Langstudeerregeling
Sociaal Leenstelsel
Collegegeldvrij besturen

Ruimtelijke Ordening

Fosfaatrechten
Omgevingswet