Begrotingsoverzicht 2018

Prinsjesdag

De derde dinsdag van september is natuurlijk Prinsjesdag. Het moment waarop de Koning de troonrede voorleest en vervolgens de minister van Financiën de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aanbiedt. Dit is het begin van een van de belangrijkste momenten van het nieuwe parlementaire jaar. De komende weken zal er door de verschillende vaste commissies van de Tweede Kamer onderdelen van de Rijksbegroting besproken worden. In deze ontwerpbegrotingen van de verschillende ministeries wordt geregeld hoe de financiën van de nationale overheid voor het jaar 2019 verdeeld worden over de verschillende beleidsterreinen. De behandeling begint vanaf het moment dat de Rijksbegroting aangeboden wordt aan de Tweede Kamer tot aan 4 december wanneer er over alle ontwerpbegrotingen, ingediende moties en amendementen gestemd wordt.

Begrotingsbehandelingen

De basis van goede lobby is weten wat er speelt, wanneer het speelt en hoe daar op in te spelen. 1848 Strategie heeft daarom voor de aankomende begrotingsbehandelingen alle belangrijke momenten en betrokkenen voor u op een rijtje gezet.

Klik op de afbeelding om het overzicht op A3 (poster)formaat te downloaden.

 

Strategisch advies

Wilt u weten wat de voorgestelde begrotingen voor uw organisatie betekenen, hoe u hier strategisch op in kunt spelen en op welk moment en bij wie u de beste kans heeft om uw belangen te behartigen. Neem dan contact met ons op.