Disclaimer

Disclaimer website 1848 Strategie B.V.

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verschaffen over 1848 Strategie B.V. en haar diensten. 1848 Strategie B.V. neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks is het evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. 1848 Strategie B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

1848 Strategie B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste en/of onvolkomen informatie. Dit geldt onder meer ter zake van de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, ter zake van oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan 1848 Strategie B.V. wordt gezonden of aan u wordt gezonden en ter zake van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

1848 Strategie B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1848 Strategie B.V., respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.