Duiding

Het is belangrijk om als organisatie op de hoogte te blijven van de laatste politiek ontwikkelingen en politieke besluiten die invloed hebben op uw werkzaamheden.

Het beleid van de overheid en andere bestuurlijke organen raakt iedereen, van burgers tot organisaties. Op het moment dat relevante wet- en regelgeving verandert heeft dat invloed op de organisatie en is het van groot belang dat uw visie meegenomen wordt in de afwegingen die in Den Haag en Brussel of op een andere plek gemaakt worden.

Invloed

De grootste invloed op politieke ontwikkelingen en besluiten is juist aan het begin van het proces. Door continu op de hoogte te zijn is van groot belang om vroegtijdig veranderingen te identificeren.

Duiden

De duidingsdienst van 1848 stelt u niet alleen op de hoogte van waarover gesproken wordt, maar ook wat dat voor uw organisatie voor gevolgen kan hebben en hoe hier het beste op in te spelen. Dit doen we in samenwerking met de monitor van 1848, zodat u zelf te allen tijde de mogelijkheid heeft om de relevante onderwerpen in de gaten te houden.