Privacy

Privacyverklaring 1848 Strategie B.V.

1848 Strategie B.V. richt zich op het doen verlenen van diensten op het gebied van duiding, advies en strategievorming inzake public affairs vraagstukken. 1848 Strategie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt.

1848 Strategie B.V. heeft inzage in de gebruikers van de monitortool van 1848 B.V. Concreet betekent dit inzage in persoonsgegevens van de gebruikers van 1848 B.V. Hierdoor is het mogelijk is dat u op grond van het feit dat u een gebruiker bent bij 1848 B.V. door ons benaderd zou kunnen worden. 1848 Strategie B.V. heeft geen toegang tot de inhoud van de DOSSIERS, noch schriftelijk, noch digitaal.

Contactgegevens

Adres:
Overtoom 534 II
1054 LL Amsterdam

Telefoon:
+316 303 86 949

E-mail:
info@1848strategie.nl of via het contactformulier op de website.

KvK-nummer:
70545162

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, noodzakelijk ten behoeve van onze dienstverlening:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankrekeningnummer

Doeleinden

1848 Strategie B.V. verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van duiding, advies en strategievorming inzake public affairs vraagstukken. Zonder het verwerken van deze gegevens is het niet mogelijk de nodige dienstverlening voor u uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

1848 Strategie B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

1848 Strategie B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fiscale gegevens worden 7 jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

1848 Strategie B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

1848 Strategie B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Andere ontvangers gegevens

Indien u het contactformulier invult op www.1848strategie.nl komen uw gegevens terecht op de mailserver van onze hostingpartij (greenhost.nl).

Andere websites

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. 1848 Strategie B.V. is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1848 Strategie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@1848strategie.nl.

Uw rechten: gegevens, inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1848 Strategie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzagen, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@1848strategie.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

1848 Strategie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons