Rutte geeft Nederland laatste waarschuwing

Door Lucas Benschop (@lucasbenschop)

De 1848 politieke factsheet. Wat je móet weten over de parlementaire week.

Het kabinet geeft de samenleving deze week nog een laatste waarschuwing: Als we er deze week niet voor zorgen dat de besmettingscijfers dalen gaan we in volledige lockdown.

De kop van De Telegraaf leest als blufpoker. Sinds eind september hebben steeds strengere maatregelen nog altijd niet gezorgd voor een afvlakking. Ook in de rest van Europa woekert de tweede golf inmiddels in alle hevigheid.

Rutte merkt bovendien dat de kritiek op de voorzichtige aanpak groeit. De premier presenteerde de gedeeltelijke lockdown als een hamer om het virus mee plat te slaan, maar vooral het Red Team vindt dat het kabinetsbeleid die beeldspraak niet rechtvaardigt.

Tot nu toe is de inzet van het kabinet steeds geweest om de economische gevolgen te beperken. Het sluiten van de scholen probeert Rutte tot het uiterste te voorkomen. Terwijl uit dit Twitterdraadje van data-analyst en Red Team-lid Marino van Zelst (volgtip!) blijkt dat juist het sluiten van de scholen van invloed is op het reproductiegetal.

Kortzichtig beleid van Rutte dus, vinden de critici, omdat het aanmodderen uiteindelijk voor veel grotere schade zal zorgen. Een totale lockdown klinkt weliswaar heftig, maar zorgt er volgens het Red Team voor dat je sneller van de ellende af bent. Afgelopen week werd bij RTL Nieuws door het alternatieve OMT zelfs al gemijmerd over de terugkeer naar het oude normaal. Maar dan wel na vier weken totale lockdown.

Deze week zal de balans worden opgemaakt van de eerste twee weken ‘gedeeltelijke lockdown’. Tijdens het debat op woensdag zal duidelijk moeten worden hoe de verhoudingen liggen. Vooralsnog lijkt er ook bij de overige partijen terughoudendheid om te kiezen voor een volledige lockdown.

Ondertussen groeit de frustratie over de gebrekkige registratie van de relevante data. Zo lopen de GGD-besmettingscijfers nog steeds vaak achter en wordt in de dagelijkse rapporten niet weergegeven hoeveel tests er worden afgenomen. Dat maakt het ingewikkeld om de besmettingscijfers te interpreteren, verzuchten statistici als Bert Slagter op Twitter.

Vanuit de Kamer zal dit vermoedelijk een van de vragen zijn aan het kabinet: Hoe zorgen we ervoor dat de data waarop zoveel maatschappijontwrichtend beleid bepaald wordt eindelijk eens klopt?

Naar verluidt is er vanavond dus geen persconferentie met nieuws, maar wel een ‘persmoment’ zonder nieuws. Het signaal dat zondag in De Telegraaf werd afgegeven zal hoe dan ook woensdag in het debat indringend worden herhaald.

Artikel NRC: Een maand later weten we nog niets over de effectiviteit van de maatregelen

1848

Voor steeds meer organisaties is 1848 de oren en ogen in Den Haag. Heb jij interesse in een complete politieke nieuwsbrief op maat met alle voor jouw organisatie relevante politieke ontwikkelingen, inclusief duiding en agenda? Wij kunnen ze leveren! Bel voor de mogelijkheden met 06 1905 6876 of mail naar info@1848.nl.

Steunpakketten

Het kabinet komt vanmiddag met aanvullende steunmaatregelen. Zo ligt er een plan om vouchers uit te delen aan mensen die door een quarantaine geen boodschappen kunnen doen.

Ook komt er een steunbijdrage voor de horeca en wordt de reikwijdte van de tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers uitgebreid, zodat de meeste bedrijven hier gebruik van kunnen maken.

De ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes geven vanmiddag om 13.10 een persconferentie om de plannen toe te lichten.

Dissidenten

In NRC blikken voormalig CDA-dissidenten Kathleen Ferrier en Ad Koppejan terug op de formatie van Rutte 1. De twee voerden destijds maandenlange strijd om de samenwerking van hun partij met de PVV te blokkeren.

Ze halen onder andere een trucje aan om hun betrokkenheid bij de formatie te vergroten. “Eind juni, een paar weken na de verkiezingen vonden Elly Blanksma (Kamerlid) en ik dat de fractie te weinig informatie kreeg over de formatie”, vertelt Koppejan.

“We besloten op gehoorafstand van CDA-voorlichters onze onvrede te uiten. Daarna gingen we op het Plein koffie drinken. En wie komt er toevallig langs geflaneerd? Inderdaad, fractievoorzitter Maxime Verhagen”.

Tegenover Koppejan verzekerde Verhagen destijds dat hij niet met de PVV in zee zou gaan. “En, het is echt ongelooflijk, maar hij zei ook: ‘Ad, luister, áls dat zou gebeuren, dan word jij toch gewoon dissident?’”

Bruna

Een kwestie die zomaar eens het vragenuurtje zou kunnen halen deze week is de rel rondom het tijdschrift Gezond Verstand. Vanaf woensdag zou het blaadje dat volstaat met complottheorieën in de AKO’s en Bruna’s moeten liggen.

Met name GroenLinks’er Lisa Westerveld en D66’er Kees Verhoeven riepen op Twitter schande van de rol die deze verkopers spelen bij het verspreiden van desinformatie.

Deze reacties leverden vanuit de andere kant van de Kamer weer verwijten op van censuur. Of, zoals Martin Bosma (PVV) het omschrijft: “Scratch a liberal and you’ll discover a totalitarian screaming to get out.”.

Artikel NRC: Reguliere boekhandel gaat complottijdschrift verkopen

CDA

Binnen het CDA is intern gedoe over zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma, onthult De Telegraaf. Diverse CDA’ers melden de krant dat zij het gevoel hebben dat vooral aanhangers van De Jonge op prominente plekken eindigen.

Ook zou er gedoe zijn over de Europa-paragraaf van het verkiezingsprogramma. De koers-Omtzigt zou eurokritischer zijn dan de lijn-De Jonge. CDA’ers vragen zich bovendien af of De Jonge wel geschikt is voor het partijleiderschap. Onder andere in de kwestie van de bruiloft van Grapperhaus zou hij te weinig gezag hebben getoond.

Naar verwachting wordt de lijst vanmiddag gepresenteerd. Volgens RTL ziet Grapperhaus alsnog af van een verkiesbare plaats. Eerder had hij laten weten voor het CDA de Kamer in te willen, maar na de bruiloftrel lijkt hij van gedachten veranderd.

BIK

Een potsierlijk etiket voor een investeringskorting, aldus het hoofdredactioneel commentaar van het FD over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het kabinetsvoorstel is een feest voor de oppositie om tegen tekeer te gaan en ze worden daarbij gesteund door het Centraal Planbureau (CPB).

Investeringen leiden doorgaans tot banen, redeneert staatssecretaris Vijlbrief. “Maar daarmee worden eerder bijkomstigheden benoemd dan doelstellingen. Want aan de banengroei afgemeten is ‘baangerelateerd’ een potsierlijk etiket”, stelt FD.

De 4 miljard die voor de BIK is gereserveerd levert volgens het CPB immers zo weinig banen op dat omgerekend elke gegenereerde baan meerdere tonnen zal kosten. De vergelijking met de discussie over de dividendmaatregel is inmiddels voldoende gemaakt. Voorlopig houdt de VVD de overige coalitiepartijen aan het politieke compromis.

Een tegenvaller voor de linkse oppositie is dat het CPB over hun alternatief – het tijdelijk verlagen van de verhuurderheffing – eveneens sceptisch is. “Verlaging van de verhuurderheffing heeft vrijwel geen macro-economisch effect”, zo valt te lezen.

Gisteren werd bij de behandeling van het Belastingplan voor het eerst uitgebreid over het BIK-voorstel gesproken. Volgende week wordt dit debat vervolgd.

Notitie van het Centraal Planbureau ‘Analyse verwachte effecten Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven’

1848

Wil jij voor jouw organisatie kosteloos de mogelijkheden van het monitorplatform 1848 verkennen? Meld je aan voor een gratis proefmaand! Mail ons je onderwerpen dan stellen wij alles voor je in. Je hoeft daar verder niets voor te doen. Mail direct naar info@1848.nl of bel met 06 1905 6876.

Op de agenda

Dinsdag

 • 10.00 Deadline indienen vragen Suppletoire begroting OCW ivm inhaalprogramma’s
 • 12.00 Deadline indienen vragen Bijeenkomst FvD op Amerikaanse ambassade
 • 13.30 Extra procedurevergadering SZW
 • 14.00 Vragenuur, stemmingen, regeling van werkzaamheden
 • 15.00 Deadline indienen vragen Gezondheidsraad
 • 16.30 Procedurevergadering EZK
 • 16.30 VAO Water
 • 17.00 Plenair debat Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
 • 18.30 Gesprek met AIV/CAVV over niet-letale steun aan gewapende groepen
 • 19.00 Plenair debat rekenfout Rijkswaterstaat bij risicoberekening granuliet in natuurplas

Woensdag

 • 9.30 Technische briefing coronavirus
 • 10.00 Procedurevergadering Koninkrijksrelaties
 • 10.00 Hoorzitting Nationaal Groeifonds
 • 10.00 Deadline indienen vragen Evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 • 10.00 Deadline indienen vragen Beleidsdoorlichting Wetenschapsbeleid
 • 10.00 Hoorzitting Containerramp MSC Zoë
 • 10.00 AO Desinformatie
 • 10.15 Plenair debat Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • 11.00 Technische briefing WRR-rapport Digitale ontwrichting
 • 12.00 Deadline indienen vragen Defensievisie 2035
 • 12.00 Deadline indienen vragen Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
 • 13.00 Notaoverleg Slachtoffers
 • 13.00 Technische briefing Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden
 • 13.30 Gesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur
 • 14.00 Plenair debat debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
 • 14.00 Deadline indienen vragen Ambulancezorgvoorzieningen
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wkkgz
 • 14.00 Deadline indienen vragen Bekostiging GGZ en FZ
 • 14.00 AO Financiële markten/financiële dienstverlening
 • 16.30 Wetgevingsoverleg Griffierechten

Donderdag

 • 10.00 Hoorzitting AOW-hiaat en zelfstandigen
 • 10.00 Procedurevergadering OCW
 • 10.00 Deadline indienen vragen Accreditatiestelsel hoger onderwijs
 • 10.15 AO Eurogroep
 • 10.15 Plenair debat Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (vervolg)
 • 11.30 Procedurevergadering BZK
 • 12.00 Deadline indienen vragen Covid-19 en internationaal personenverkeer
 • 12.00 Deadline indienen vragen MIRT
 • 13.45 Procedurevergadering Financiën
 • 14.00 AO Dieren in de veehouderij
 • 14.00 Deadline indienen vragen Sanquin Plasma Products
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wet handhaving kraakverbod
 • 14.00 Deadline indienen vragen Basisregistratie personen
 • 14.00 Deadline indienen vragen Ondermijnende criminaliteit
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wijziging Gemeenschappelijke regelingen
 • 14.15 Procedurevergadering Defensie
 • 14.30 Hoorzitting Binnen- en buitenstedelijk bouwen
 • 15.00 AO Vuurwerk
 • 15.15 VAO Handelsbevordering
 • 15.50 VAO Telecommunicatie
 • 16.15 VAO Toerisme
 • 17.00 Plenair debat wetsvoorstel in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies
 • 18.45 VAO NOVI
 • 19.30 VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving
 • 20.00 Plenair debat Wet open overheid

Wie kun je feliciteren?

 • Dinsdag 27 oktober: Attje Kuiken
 • Dinsdag 27 oktober: Gidi Markuszower
 • Vrijdag 30 oktober: Ronald van Raak

De 1848 Factsheet?

1848.nl stuurt politiek geïnteresseerden elke week een overzicht van wat je móet weten over politieke ontwikkelingen en wat er komende week politiek interessant gaat worden. Laat me weten wat je ervan vindt! (lucas@1848.nl)

De 1848 Factsheet elke dinsdagochtend in je mail? Schrijf je dan hier in.

Volg 1848.nl ook op Twitter om direct op de hoogte te zijn als er een Kamerbrief uitgaat. De Kamervragen publiceren we via dit Twitter-account.