Strategie

Belangenbehartiging en lobbyen zijn activiteiten waar iedereen zich bewust of onbewust mee bezig houdt, vaak op kleine schaal binnen de organisatie.

Uitdaging

Naarmate de uitdagingen groter worden en de vraagstukken gecompliceerder zijn is het belangrijk dat de inzet strategisch bepaald wordt en rekening gehouden wordt met de effectiviteit, efficiëntie en haalbaarheid van de inzet. 1848 Strategie helpt organisaties om goed in beeld te krijgen waar de uitdagingen liggen, welke risico’s en mogelijkheden hierbij komen kijken en werkt in samenwerking met u een concrete strategie uit om de langere en kortere termijn doelen te realiseren.