Zwaar coronadebat in aantocht voor De Jonge en Rutte

Door Lucas Benschop (@lucasbenschop)

De 1848 politieke factsheet. Wat je móet weten over de parlementaire week.

Corona

Je kunt de klok erop gelijk zetten: zodra deze week de herfst toeslaat is nog voor het einde van de week iedereen verkouden. Een nachtmerriescenario voor het kabinet, aangezien er in deze neusvriendelijke nazomerdagen al te weinig testcapaciteit is.

De Jonge en Rutte gaan het dinsdag dan ook zwaar krijgen in het volgende debat over de corona-uitbraak. De coalitie zal niet mild zijn aangezien het kabinet inmiddels een paar maanden de tijd had om voorbereid te zijn op de tweede golf. Pas eind vorige maand werd de hulp ingeroepen van Duitse laboratoria.

Is het kabinet niet te lang blijven leunen op de bestaande en vertrouwde testinfrastructuur, zal een belangrijke vraag zijn.

De Jonge en Rutte zullen subtiel de schuld in de schoenen schuiven van het OMT, en in het bijzonder het RIVM. Zij voorzagen dat een capaciteit van 30.000 tests per dag afdoende zou moeten zijn. In de praktijk blijken nu al veel meer tests nodig.

Bovendien zijn er opnieuw vragen gerezen over de motivatie om op het hoogtepunt van de crisis bepaalde groepen wel en andere groepen niet te voorzien van beschermingsmiddelen.

Het kabinet hield – opnieuw wijzend naar het advies van het OMT – altijd vol dat hier een wetenschappelijke ratio achter zat, maar volgens Nieuwsuur was er simpelweg sprake van schaarste. De Jonge zal opnieuw naar het OMT wijzen, maar het is de vraag of de Kamer daar genoegen mee neemt. De minister is immers altijd politiek verantwoordelijk.

De stevige woorden van Rutte over voetbalsupporters (Je moet gewoon je bek houden) bij RTL gisteren zullen voor de oppositie werken als een rode lap op een stier. Wie zulke grote woorden gebruikt moet ook zijn eigen zaakjes op orde hebben.

Begrotingskalender 2020

Ook dit jaar presenteert 1848 voor jou gratis de complete begrotingskalender met alle belangrijke data. Download hier de pdf, print hem uit en hang hem aan de muur, zodat je precies weet wanneer je in actie moet komen. Wil je weten wat deze begroting voor jouw organisatie betekent, neem dan contact met ons op: jeroen.thijs@1848strategie.nl of bel 06 3038 6949.

APB

De algemene politieke beschouwingen in drie observaties:

1) PvdA en GroenLinks en de coalitie hebben elkaar gevonden.

Wat we vorige week zagen bij de algemene politieke beschouwingen was klassiek politiek handjeklap, altijd met een vleugje theater. De coalitie zocht de steun bij PvdA en GroenLinks over een aantal grote besluiten (begrotingen 2021, Nationaal Groeifonds, steunpakket corona).

Op hun beurt vroegen Asscher en Klaver daar wat voor terug (extra geld voor het zorgpersoneel, een tegemoetkoming voor de huurders, vergroening van het investeringsfonds, etc).

Al snel werd duidelijk dat PvdA en GroenLinks het niet de tijd vinden voor ideologische scherpslijperij waarbij het onderste uit de kan moet worden gehaald. De posities werden weliswaar stevig neergezet, de toon was altijd constructief. Bijna overdreven was de houding van premier Rutte eveneens constructief. Bij diverse wensen werd soepel meebewogen.

Of wat in het geval van het steunpakket bleek: de verschillen in opvatting waren minder groot dan gedacht. PvdA-leider Asscher hamerde stevig op baanzekerheid in het pakket, maar hij en de premier bleken het eens dat ontslagen niet te voorkomen zijn.

In de consensus dat het vooral gaat om werkgarantie kreeg de motie die door Asscher (overigens zonder GroenLinks) werd ingediend van de premier ‘oordeel Kamer’ om vervolgens door vrijwel de hele Kamer te worden aangenomen. Het kabinet komt deze week nog met plannen en zal zich met spoed moeten verzekeren van parlementaire steun. Het pakket moet voor 1 oktober door beide Kamers. Donderdag is er een debat.

Waar de afstand tussen de coalitie en de linkse oppositie juist groter bleek was bij de stimuleringsregeling voor bedrijfsinvesteringen die op Prinsjesdag nog nauwelijks was opgevallen.

Deze zogeheten BIK-regeling komt in plaats van de verlaging van de winstbelasting en geeft fiscaal voordeel aan ondernemers die investeringen doen. De gedachte vanuit de coalitie is dat deze BIK de bedrijfsinvesteringen op peil houdt in crisistijd, een belangrijke economische parameter.

De linkse oppositie zag het vooral als een kado voor de bedrijven en wond zich er over op dat de maatregel – die 2 miljard kost – niet was uitgewerkt noch onderbouwd. Herinneringen aan de dividendmaatregel kwamen veelvuldig boven.

Met name VVD-fractievoorzitter Dijkhoff was echter fel in zijn verdediging van de maatregel. Voor hem was deze 2 miljard voor het bedrijfsleven niet onderhandelbaar. Als de oppositie het plan niet zag zitten dan zou alsnog de winstbelasting omlaag gaan. Een stukje blufpoker van de VVD-kroonprins.

Maar ook hier komt de coalitie er met de oppositie wel uit. Bijvoorbeeld door bij de Algemene Financiële Beschouwingen (volgende week) of bij de behandeling van het Belastingplan voorwaarden af te spreken.

PvdA en GroenLinks positioneren zich met hun compromisbereidheid nadrukkelijk als serieuze gesprekspartners bij de volgende formatie. Zowel PvdA als GroenLinks hebben daarbij goed gekeken naar D66. De partij deed het als gedoogpartner van Rutte 2 goed in de peilingen. Pechtold kon successen binnenhalen zonder dat de rest van het kabinetsbeleid aan hem bleef kleven.

Met name bij de PvdA dromen ze inmiddels zelfs alweer een beetje van het Torentje, al is die weg nog lang. Partijleider Asscher blaakt van het zelfvertrouwen en dat was te merken. Hij was een van de weinigen die Wilders klem wist te zetten en verdiende Binnenhofbreed bewondering voor zijn inbreng uit het hoofd.

Maar ook de achterban van GroenLinks verlangt naar regeren. De grote woorden van Klaver bij de vorige verkiezingen (Wij gaan Nederland veranderen!) zijn niet waargemaakt en dus ligt er druk op hem om GroenLinks volgend jaar voor het eerst in de geschiedenis te laten meeregeren.

2) De Wilders-paradox

De grootste vijanden van Wilders gebruiken hem om er zelf groter van te worden. Sterker nog, sommigen hebben hem nodig. Dit fenomeen is niet nieuw, maar was afgelopen week zichtbaarder dan ooit.

Vijftien jaar geleden was het D66-leider Alexander Pechtold die het beste doorzag hoe hij zijn tweestrijd met de PVV-leider kon inzetten voor zijn eigen politieke profiel. Hij voerde de oppositie tegen hem aan en was daar effectief in.

Wilders genoot ervan. De weerstand die hij opriep bij Pechtold vergrootte zijn zichtbaarheid en dus zijn relevantie. Een aanleiding om het debat in de richting te krijgen van islam of Marokkanen was vaak snel gevonden.

Probleem voor de PVV-leider was wel dat hij altijd een stapje harder moest om dezelfde weerstand te blijven oproepen. Bovendien verloor hij aan relevantie toen ook de VVD hem uitsloot als regeringspartner en Baudet een geduchte concurrent op rechts werd. Zelfs Pechtold had in zijn laatste jaren als D66-leider niet meer zoveel interesse in de PVV-leider.

Afgelopen maanden is Wilders echter aan een opmars bezig. Hij weet bovendien nu ook profiel te bouwen op onderwerpen die geen betrekking hebben om islam of Marokkanen. Zo werpt hij zich op als redder van de boeren en strijder voor het zorgpersoneel.

Toen hij afgelopen week de APB aftrapte met een ongekende tirade tegen de rechtsstaat stonden alle partijen klaar om met hem de strijd aan te gaan. Zo’n twee uur was de Kamer met hem bezig, precies zoals hij het wenste.

En dat terwijl alle fractieleiders zeer goed weten dat Wilders in zo’n debat nooit een millimeter van zijn standpunt wijkt. Inhoudelijk is elke interruptie dus zinloos.

En toch wordt in Den Haag nog weleens gezegd dat je de woorden van Wilders niet onweersproken kan laten. Maar in de praktijk is het gevolg dat hij juist meer aandacht krijgt en dus aan relevantie wint.

Dat de fractieleiders toch massaal tegen hem in gaan heeft te maken met het grijpen van kansen zoals Pechtold dat eerder zo effectief deed. Zeker dankzij de vele social kanalen die de politici inzetten om het volk te bereiken is een goeie uithaal tijdens de APB punten waard.

De campagneteams hadden het er maar druk mee om de zorgvuldig geknipte debatfragmenten zo snel mogelijk op de Facebooks en Instragrams te krijgen. Permanent campagnevoeren is gemeengoed geworden en Wilders is de perfecte tegenkandidaat bij het versterken van het profiel.

De ironie is dus dat de partijen in de Kamer de PVV-leider weer relevant maken, terwijl ze hem voor regeringsdeelname juist irrelevant hebben gemaakt. Opportunisme in politieke strategie is uiteindelijk geen enkele partij vreemd.

3) FvD en PVV worden extremer in hun systeemkritiek

Een gezond klassiek politiek debat gaat over uitwisseling van standpunten, botsende idealen, geven om te kunnen nemen, en is soms een vleugje vilein. Na het vastlopen van Rutte 1 veranderde dat. De PVV van Wilders is niet alleen door andere partijen uitgesloten van samenwerking, de partij is zelf ook geïsoleerder gaan opereren. Het zoeken naar een compromis om effectief dingen te kunnen bereiken is uit beeld geraakt.

Sinds de winst van Trump in de VS zijn PVV en FvD bovendien steeds meer gaan inzetten op hun eigen positie tegenover een systeem dat veel breder is dan de gevestigde politieke partijen. Het afzetten tegen ‘de politieke elite’ of ‘het nepparlement’ zoals Wilders al jaren doet – of tegen ‘het partijkartel’ waar Baudet altijd over spreekt – past nog enigszins binnen het benadrukken van tegenstrijdige belangen binnen een klassiek politiek debat.

Door de jaren heen is Wilders in zijn politieke profilering er steeds meer vijanden bij gaan halen van buiten het politieke speelveld. Eerst richtte hij zijn pijlen op de linkse media en afgelopen week richtte zijn furie zich op een complete pijler van de trias politica: de rechtsprekende macht.

Volgens hem is het hele rechtssysteem corrupt, omdat het hem al jaren vervolgd en Akwasi met rust laat. “Het Openbaar Ministerie is een broedplaats van linkse activisten en de rechterlijke macht wast met één pennenstreek al die corruptie wit. Het lijkt op een samenspanning die een misdaadserie niet zou misstaan”, aldus de PVV-leider, die zich volstrekt ongevoelig toonde voor de tegenwerping dat de rechtsstaat hem juist ook beschermt.

Voor Wilders past het in de strategie om zichzelf neer te zetten als iemand die strijd tegen een elite die veel groter is dan alleen de politieke partijen. Het vecht als enige tegen een compleet systeem dat bezig is de Nederlandse cultuur naar de verdoemenis te helpen.

Tijdens de campagne zal hij meer dan eerder benadrukken dat hij een vrijheidsstrijder is die als enige het land van de ondergang kan redden.

De strategie van Baudet is vergelijkbaar. Hij haalt bovendien ook andere ‘ondermijnende’ instituten erbij als de universiteiten en architecten alleen dat spreekt het electoraat toch minder aan. Toch schoot hij aan het eind van de APB behoorlijk in de overdrive en plaatste hij zich zelfs tegenover Wilders.

“Beroemd is het beeld van de Romeinse soldaat die te zien is in Pompeï: overspoeld door de vulkaan, maar nooit van zijn plek geweken, omdat niemand hem vertelde dat hij dat mocht doen. De trouw van die Romein! De trouw aan zijn wereld, aan zijn rol in die wereld, aan zijn beschaving, te midden van een overvloed die hem overspoelde. Zo voelde ik me een beetje dezer dagen”, aldus de FvD-leider.

“Jullie hele vertrekpunt, van links tot VVD en CDA, al die partijen, is postnationaal. Jullie denken helemaal niet meer na over Nederland, over het Nederlandse volk, over Nederland met grenzen, met een geschiedenis. Er is een ptolemeïsche revolutie geweest. Niet langer is het centrum Nederland en draait de rest van de wereld eromheen. Nee, Nederland draait om een ander centrum heen. Dat is wat er gebeurd is in jullie hoofden, en dat is een geloof. Dat is een geloof dat ik bestrijd.”

De toon van Baudet was vooral verongelijkt, minder strijdbaar dan Wilders. Hij voelt dat hij het momentum kwijt is. Het wordt nog een zware strijd om de rechtse kiezer.

Overzicht moties (inclusief oordeel kabinet)

Aangenomen

 • Motie VVD, CDA, PVV, SGP (nr 11) verzoekt de regering een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en te verkennen in welke regio’s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale; Oordeel Kamer
 • Motie GroenLinks, PvdA, SP (nr 12) spreekt uit dat aanvullende maatregelen nodig zijn om wonen weer betaalbaar te maken, bijvoorbeeld wetgeving voor lagere, betaalbare huren, de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens minimaal in stand houden en minder verhuurderheffing, zodat woningbouwcorporaties extra kunnen bouwen en verduurzamen; verzoekt de regering om voorafgaand aan de behandeling van het begrotingsdeel Wonen met aanvullende voorstellen te komen; Oordeel Kamer
 • Motie CDA, ChristenUnie (nr 16) verzoekt de regering in overleg met de provincies en andere stakeholders, zoals gemeenten, gezamenlijk het Herstelplan Regionale Economie uit te werken en de aanpak daarvan voor het kerstreces naar de Kamer te sturen; Oordeel Kamer
 • Motie CDA, ChristenUnie (nr 17) verzoekt de regering nader onderzoek te doen naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieel; verzoekt de regering voorts het WRR-voorstel voor een planbureau voor de veiligheid vorm te geven, en voor 1 januari een uitwerking aan de Kamer te sturen; verzoekt de regering tevens in deze uitwerking de nadruk te leggen op een betere verbinding tussen internationale en nationale veiligheid, waaronder de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en het beter anticiperen op kwetsbare afhankelijkheidsrelaties ten aanzien van goederen, producten en diensten; Oordeel Kamer
 • Motie SP, CDA (nr 20) verzoekt de regering om in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders per regio concrete voorstellen te ontwikkelen om de bouw van kleinschalige woonvoorzieningen, zoals Zorgbuurthuizen en Knarrenhoffen, versneld van de grond te krijgen, en hierbij ook het probleem van te hoge grondprijzen te agenderen; Oordeel Kamer
 • Motie D66 cs (nr 21) verzoekt de regering met een voorstel te komen om de toegang tot Wet schuldsanering natuurlijk personen te vereenvoudigen en te verkennen hoe de duur beperkt kan worden tot bijvoorbeeld anderhalf jaar; Oordeel Kamer
 • Motie PvdA (nr 22) verzoekt de regering om binnen een week met voorstellen te komen voor een werkgarantie; Oordeel Kamer
 • Motie ChristenUnie cs (nr 24) verzoekt de regering om te komen tot een waarborgfonds dat garantstaat voor saneringskredieten en met betrokken partijen te verkennen op welke wijze en onder welke voorwaarden dit waarborgfonds breed toegankelijk kan zijn, niet alleen voor mensen vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening, maar ook voor jongeren en voor mensen die buiten de gemeentelijke schuldhulp vallen; verzoekt de regering tevens bij de uitwerking de relevante partijen uit het veld te betrekken, waaronder SchuldHulpMaatje, de NVVK en SchuldenLabNL; Oordeel Kamer
 • Motie ChristenUnie, GroenLinks (nr 26) verzoekt de regering een nationaal isolatieprogramma te ontwerpen, dat laagdrempelig toegankelijk is, waarbij de overheid proactief optreedt en mensen ontzorgt, daarvoor in eerste instantie ruimte te zoeken binnen de bestaande regelingen, en de Kamer hierover voor de begroting BZK te informeren; Oordeel Kamer
 • Motie SGP (nr 29) verzoekt de regering binnen drie maanden met een perspectiefnota te komen, waarin aan de hand van scenario’s van de coronacrisis, beleidsarm en nominaal, perspectief gegeven wordt op het op termijn terugbrengen van de schuldquote naar maximaal 60% van het bbp; Oordeel Kamer
 • Motie SGP (nr 31) verzoekt de regering dit probleem te onderkennen en te onderzoeken en een gerichte aanpak te ontwikkelen om zowel de criminaliteit bij deze groepen als in zijn totaliteit terug te dringen; Ontraden
 • Motie DENK (nr 33) spreekt uit dat Nederland geen corrupt land is; spreekt haar vertrouwen uit in de Nederlandse rechtsstaat; Geen oordeel
 • Motie 50Plus (nr 38) verzoekt de regering om met de ouderenorganisaties in gesprek te treden over passende voorlichting, zodat onbekendheid met code zwart minder onnodige onrust veroorzaakt; Oordeel Kamer

Verworpen

 • Motie PVV (nr 5) verzoekt de regering de handtekening die minister-president Rutte tijdens de Europese top onder het herstelpakket (giften en leningen) van 750 miljard euro zette, te verwijderen en de 50 miljard euro Nederlands geld niet weg te geven aan Zuid-Europese landen maar te besteden in ons eigen land; verzoekt de regering tevens Nederlanders meer geld in de portemonnee te geven door de lasten fors te verlagen, door het lage btw-tarief een jaar lang te verlagen naar 0%, de energiebelasting fors te verlagen en de huren fors te verlagen; Ontraden
 • Motie PVV, 50Plus, Krol (nr 6) verzoekt de regering de dreigende pensioenkortingen van tafel te halen; Ontraden
 • Motie PVV (nr 7) spreekt uit dat het politieke debat plaats moeten vinden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in plaats van in de rechtszaal en dat dit politieke proces tegen het Kamerlid Wilders nooit had mogen plaatsvinden; Geen oordeel
 • Motie PVV (nr 8) verzoekt de regering de grenzen te sluiten voor immigranten uit islamitische landen, waardoor de islamisering en marokkanisering kunnen worden gestopt; Ontraden
 • Motie PVV (nr 10) spreekt uit de juridische willekeur van ons Openbaar Ministerie af te wijzen; Geen oordeel
 • Motie GroenLinks, PvdA, SP, DENK, PvdD, vKA, 50Plus (nr 14) verzoekt de regering om in overleg met de Kamer te zoeken naar een alternatieve besteding van deze 2 miljard euro (voor het bedrijfsleven, LB) voor het oplossen van urgente maatschappelijke problemen; Ontraden
 • Motie SP, PvdA, GroenLinks (nr 19) verzoekt de regering de huurstijging terug te draaien en de huurprijzen te bevriezen voor het komend jaar; Ontraden
 • Motie 50Plus (nr 37) verzoekt de regering om, behalve de reservering van middelen, geen onomkeerbare stappen te zetten bij de inrichting en de bestedingen van het groeifonds, zodat het primaat wordt gelegd bij de partijprogramma’s, de verkiezingen en de kabinetsformatie; Ontraden
 • Motie 50Plus (nr 39) spreekt uit dat de jongeren veel belang kunnen hebben bij (al dan niet tijdelijke) vormen van vervroegde pensionering voor ouderen; Geen oordeel
 • Motie Krol (nr 40) verzoekt de regering te onderzoeken of de miljarden die gemoeid zijn met het voorgenomen Nationaal Groeifonds niet beter — geheel of gedeeltelijk – kunnen worden ingezet voor een directe lastenverlichting voor alle werkenden en gepensioneerden zodat de besteedbare inkomens stijgen, waardoor de economische groei een stevige impuls krijgt; Ontraden
 • Motie Krol (nr 41) verzoekt de regering een vergelijkend internationaal, onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de hoogte van de rekenrentes en over de oorzaken en de houdbaarheid van de zeer lage Nederlandse rekenrente voor het einde van 2021 te rapporteren; Ontraden
 • Motie Krol (nr 42) verzoekt de regering om met een concreet plan van aanpak te komen voor een effectievere, eerlijkere en efficiëntere overheid, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren; Ontraden
 • Motie Van Haga, FVD (nr 43) verzoekt de regering onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de betrouwbaarheid van de PCR-test; Ontraden
 • Motie Van Haga, FVD (nr 44) verzoekt de regering in kaart te brengen hoe andere Europese landen met deze branches omgaan en te onderzoeken of het mogelijk is om de Nederlandse regels hiermee te synchroniseren; Ontraden
 • Motie Van Haga, FVD (nr 45) verzoekt de regering zonneakkers per direct te verbieden;

Aangehouden (moties nr 9, 15 en 18 komen vandaag hoofdelijk in stemming)

 • Motie PVV (nr 9) verzoekt de regering de salarissen van zorgmedewerkers in alle zorgsectoren fors te verhogen; Ontraden
 • Motie GroenLinks, ChristenUnie (nr 13) verzoekt de regering: een interne CO2-beprijzing mee te nemen in de bepaling van de maatschappelijke kosten van projecten die uit het Nationaal Groeifonds gefinancierd gaan worden; een generatietoets te gebruiken bij de beoordeling van investeringen voor het kwantificeren van de gevolgen voor jongeren en toekomstige generaties; een jongere als vertegenwoordiger van komende generaties een zetel te laten innemen in de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds, goed te borgen dat de Tweede Kamer gaat over de vaststelling van de uiteindelijke groeifondsprioriteiten; Aanhouden
 • Motie GroenLinks, PvdA, SP (nr 15) verzoekt de regering om een zorgakkoord te sluiten met de vakbonden, werkgevers en financiers van de zorg om de lage lonen te verbeteren en de loonkloof te verkleinen, en hiervoor extra financiële ruimte te creëren; verzoekt het kabinet de Kamer hierover te informeren voor de begrotingsbehandeling van VWS; Ontraden
 • Motie SP, PvdA, GroenLinks (nr 18) verzoekt de regering een structurele waardering op te nemen in haar plannen voor 2021; Ontraden
 • Motie PvdA, SP, GroenLinks (nr 23) verzoekt de regering om af te zien van de verlaging van de maximale inkomensgrens; Aanhouden
 • Motie ChristenUnie, CDA (nr 25) verzoekt de regering te komen met één perspectiefplan voor Noord-Nederland waarin concrete maatregelen zijn opgenomen om Groningen koploper te maken in de omslag naar duurzame energie en voor dit plan een substantieel deel van de middelen in te zetten die beschikbaar zijn uit het Europese Just Transition Fund, en daarbij synergie te zoeken met andere beschikbare fondsen die beschikbaar zijn voor Noord-Nederland; verzoekt de regering tevens in overleg met de regio in kaart te brengen op welke manier mensen mentaal perspectief kan worden geboden, bijvoorbeeld door de sociale en geestelijke ondersteuning in het aardbevingsgebied verder te versterken; Aanhouden
 • Motie PvdD (nr 27) verzoekt de regering om de wooncrisis te beëindigen door deze ontwikkeling (terugdringen aantal dieren, LB) mogelijk te maken; Ontraden
 • Motie PvdD, PvdA, SP, GroenLinks, DENK, SGP (nr 28) verzoekt de regering dit jaar nog een investeringsplan te maken om in de komende kabinetsperiode structureel tot een ODA-budget van 0,7% van het BNI te komen en deze middelen in te zetten voor de meest kwetsbare mensen tijdens deze mondiale coronacrisis; Ontraden
 • Motie SGP, ChristenUnie, PVV (nr 30) verzoekt de regering binnen de Raad Buitenlandse Zaken concrete voorstellen te doen voor het heropstarten van formele gesprekken binnen de Associatieraad ten bate van modernisering van het EU-Israël Associatieakkoord; Aanhouden
 • Motie SGP (nr 32) verzoekt de regering het afbouwpercentage van de aanvullende beurs te verlagen, zodat ook studenten uit middeninkomens recht krijgen op een aanvullende beurs; Aangehouden
 • Motie DENK, D66 (nr 34) verzoekt de regering om meer stageplaatsen te realiseren binnen de rijksoverheid, teneinde het tekort aan stageplaatsen vanwege de coronacrisis te lijf te gaan; Aanhouden
 • Motie DENK (nr 35) verzoekt de regering zich ervoor in te spannen dat de steunmaatregelen concreet bijdragen aan het verminderen van het effect van de coronacrisis op groepen met een niet-westerse migratieachtergrond; Aanhouden
 • Motie DENK (nr 36) verzoekt de regering om de bewustwordings-, meldings- en voorlichtingscampagnes in het kader van discriminatiebestrijding te intensiveren gedurende de coronacrisis; Aanhouden

Verslag Algemene Politieke Beschouwingen dag 1
Verslag Algemene Politieke Beschouwingen dag 2

1848

Wist je dat 1848 veel meer is dan deze nieuwsbrief? Via het politieke platform 1848.nl kun je heel eenvoudig jouw politieke onderwerpen volgen. Ook bieden wij vele opties voor maatwerkmonitoring. Wil je hierover meer informatie? Neem dan contact op via info@1848.nl of bel met Lucas Benschop (06 1905 6876). Zoek je ondersteuning bij het behartigen van jouw belangen in Den Haag? Neem dan contact op met 1848 Strategie via info@1848strategie.nl of bel met Jeroen Thijs (06 3038 6949).

Op de agenda

Dinsdag

 • 14.00 Vragenuur, stemmingen, regeling van werkzaamheden
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
 • 14.00 Deadline indienen vragen Onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt
 • 14.00 Deadline indienen vragen Kabinetsreactie op advies van de AIV en CAVV over het leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland
 • 16.30 Procedurevergadering Economische Zaken
 • 16.30 VAO Natuur
 • 16.50 VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers
 • 17.00 AO Douane
 • 17.10 VSO Landbouw- en visserijraad
 • 17.30 Technische briefing Toelichting op advies door Rli ‘Verzet de wissel: naar een beter internationaal reizigersvervoer per trein’
 • 18.30 Debat over het coronavirus

Woensdag

 • 10.00 Gesprek met de Evaluatiecommissie Wiv 2017 (Besloten)
 • 10.00 Deadline indienen vragen OESO-rapport Education at a Glance 2020
 • 10.00 AO Transportraad
 • 10.00 Deadline indienen vragen Beleidsreactie ARVODI en Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit
 • 10.15 VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod
 • 10.40 VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024
 • 11.00 Technische briefing Begroting Defensie
 • 11.00 VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur
 • 11.20 VSO Rapport ‘Onderzoek levenlanglerenkrediet’
 • 11.30 Procedurevergadering VWS
 • 11.40 VSO Beantwoording vragen over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’
 • 12.00 Deadline indienen vragen Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig
 • 12.00 VSO Sponsorconvenant 2020-2022
 • 12.20 VSO Storing leerlingvolgsysteem
 • 13.00 Extra procedurevergadering VWS
 • 13.10 Debat over de Europese top van 24-25 september 2020
 • 13.30 Hoorzitting Leesvaardigheid
 • 14.00 Deadline indienen vragen EU4Health-programme
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg
 • 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
 • 14.30 Procedurevergadering JenV
 • 15.00 Technische briefing Belastingplan (Besloten)
 • 16.00 Technische briefing Rekenkamer over coronatesten (Besloten)
 • 17.00 Technische briefing CPB en PBL over kansrijk mobiliteitsbeleid
 • 19.30 VAO Recente onrust en geweld in Nederland
 • 20.00 Initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid

Donderdag

 • 9.30 AO Raad Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • 10.00 Procedurevergadering Financiën
 • 10.00 Deadline indienen vragen Begroting OCW
 • 10.00 AO AOW-onderwerpen
 • 10.15 Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers
 • 11.15 Procedurevergadering OCW
 • 11.30 Procedurevergadering BZK
 • 12.00 Deadline indienen vragen Begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds
 • 12.00 Deadline indienen vragen Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg
 • 12.00 Deadline indienen vragen Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling
 • 12.00 Deadline indienen vragen Jaarwisseling en vuurwerk
 • 12.00 Deadline indienen vragen Vijfde suppletoire begroting Steun- en herstelpakket
 • 13.00 AO NOVI
 • 14.00 AO Vreemdelingen- en asielbeleid
 • 14.00 Deadline indienen vragen Gemeentefonds 2021
 • 14.00 Deadline indienen vragen Begroting BZK
 • 14.00 Deadline indienen vragen Provinciefonds 2021
 • 14.00 Deadline indienen vragen Houtskoolschets acute zorg
 • 14.00 Deadline indienen vragen Volksbank
 • 14.00 Deadline indienen vragen Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”
 • 14.00 Deadline indienen vragen Verwerking nationaliteit aanvragers kinderopvangtoeslag
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht
 • 14.00 Deadline indienen vragen Fusie Santiz
 • 14.00 Deadline indienen vragen PGB 2.0
 • 14.00 Deadline indienen vragen Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet
 • 14.00 Deadline indienen vragen Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017
 • 14.00 Deadline indienen vragen Ouderschap en adoptie
 • 18.30 Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

Vrijdag

 • 10.00 Deadline indienen vragen Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19
 • 10.00 Deadline indienen vragen Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering
 • 12.00 Deadline indienen vragen Energieraad

Wie kun je feliciteren?

 • Dinsdag 22 september: Bram van Ojik
 • Zaterdag 26 september: Hugo de Jonge
 • Zondag 27 september: Erik Ziengs
 • Zondag 27 september: Lodewijk Asscher

De 1848 Factsheet?

1848.nl stuurt politiek geïnteresseerden elke week een overzicht van wat je móet weten over politieke ontwikkelingen en wat er komende week politiek interessant gaat worden. Laat me weten wat je ervan vindt! (lucas@1848.nl)

De 1848 Factsheet elke dinsdagochtend in je mail? Schrijf je dan hier in.

Volg 1848.nl ook op Twitter om direct op de hoogte te zijn als er een Kamerbrief uitgaat. De Kamervragen publiceren we via dit Twitter-account.